Verslag bijeenkomst van 12 en 13 maart van Pim van Lommel en soefimeester dr. Azmayez

“Sterf voordat je sterft”

Cardioloog Pim van Lommel en soefimeester dr. Azmayez inspireerden 120 bezoekers met hun beider verhalen op vrijdag 12 maart. Pim van Lommel belichtte zijn wetenschappelijke onderzoeken naar Bijna-Dood-Ervaringen van hartpatiënten. Hij kwam tot de conclusie dat het bewustzijn in “ruimte huist” die niet gelokaliseerd kan worden in het lichaam. Patiënten die deze ervaringen gehad hadden veranderden doorgaans. Ze werden meer mededogend, liefdevoller en materiële zaken kregen minder waarde.

(zie boek: Eindeloos Bewustzijn- Pim van Lommel)

Dr. Azmayez nam deze ervaring als uitgangspunt om zijn licht te werpen op vergelijkbare ervaringen van mensen die het pad gaan naar bewust Zijn. Hij gaf aan dat het op dat pad een bewuste keuze is om “buitenlichamelijke ervaringen” te ervaren binnen ieders individuele groeiproces. In zijn verdere verdieping refereerde hij regelmatig naar de woorden van Jezus: “sterf voordat je sterft”.

altaar

Op zaterdag 13 maart maakten 55 bezoekers van de gelegenheid gebruik om een intensieve ontmoeting te hebben met dr. Azmayez. Hij deelt zijn inzichten over 3 levensvragen van ieder mens; wie ben ik, warom ben ik hier, wie is mijn schepper. Deze dag ging hij uitvoerig in op het loslaten van de gehechtheid aan emoties en gedachten, het ego en om in beeldtaal te spreken: “het dronken geraken van de smaak van je essentie”. Zijn verhaal werd gevormd naar aanleiding van vragen uit de zaal. Dit verhaal kreeg een bijzondere verdieping toen hij gedichten van Rumi (een beroemde soefimeester) ging reciteren in bepaalde ritmes. Deze woorden en ritmes resoneren in je ziel. Een bijzonder mooie en verrijkende ervaring voor alle aanwezigen.

broodjes

Een bijzonder compliment willen we maken aan de leerlingen van de Regge klas van Vrije School De Berkel. Zij hebben een smaakvolle lunch verzorgd van soep, belegde broodjes en appeltjes. Het geld dat zij hiermee verdient hebben gaan ze investeren in hun activiteiten in Moldova, waar ze 5 weken naar toe gaan. Ze hebben de winst van deze lunch weten vergroten doordat ze 2 natuurvoedingswinkels (Super Natuur en de Koehoorn) bereid vonden om de ingrediënten van de lunch te sponsoren.

Meer informatie over hun Moldova project is te lezen:  http://www.regge-moldova-2010.nl

Meer workshops met dr. Azmayez:  http://www.mehraby.nl

Meer over de onderzoeken van Pim van Lommel: http://www.pimvanlommel.nl

Meer aanbod uit Zutphen:  https://www.bewustzijninzutphen.nl