De op deze website getoonde informatie wordt met zorg verwerkt, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Stichting bewust Zijn in Zutphen geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen is.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u de beheerder mailen.