ontdek, ontmoet, verbind, ontwikkel

samen gaan staan ! bewust Zijn in Zutphen (bZiZ)

Op een winterse vrijdagavond in maart vonden 25 belangstellenden de weg naar het Nut in Warnsveld. Als toegift op een prachtige “klankmanifestatie” in de maand februari gaven Marijke Scholten en Yolinde Galama een korte voorstelling waarin ze met klankschalen, tampura, piano en hun stem een weg weefden van alleen naar Al Een.

bZiZ presenteerde vervolgens haar missie, activiteiten en vele vrijwilligers. Middels een nieuwe website en hyves beoogt bZiZ om aanbieders op het gebied van bewustwording in de regio Zutphen beter zichtbaar te maken en het voor zoekers makkelijker te maken om hen te vinden.

Andrea Deckers, de grondlegster van “bewustmeppel” en van het idee om te bundelen in plaats van ieder voor zich weer het zoveelste foldertje op dezelfde plek te leggen…inspireerde ons met haar ervaringen uit Meppel en deelde na afloop symbolisch zakjes zaad uit. Een zakje voor ieder en een zakje om te schenken aan iemand…

Zutphen als spirituele stad: om jezelf en elkaar te ontdekken, te ontmoeten, je te verbinden en nieuw te ontwikkelen. Om deze intentie te bundelen op één plek wordt er efficiënt samengewerkt met Albert en Jan van Overhagen van de BouwEenheid te Utrecht en gezocht naar een pand waar dit mogelijk is.

Aan het einde van de avond werden we uitgenodigd om samen te zingen. Het was tijd om letterlijk samen te gaan staan. Eric van Grootel liet ons speels ervaren welke uitwerking op het lichaam en de emoties het heeft als je zingt met je adamsappel omhoog of omlaag in je keel. Een ogenschijnlijk eenvoudige opdracht met vergaande consequenties!

Ontdek, ontmoet, verbind en ontwikkel ! Heb je de avond gemist en ben je benieuwd naar de mogelijkheden die bZiZ je biedt op het gebied van PR en samen werken aan een duurzame samenleving? bZiZ informeert je opnieuw op vrijdagmiddag april van 14.00-16.00 uur.

NB. Degenen die hun profiel plaatsen op de site betalen hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Het geld dat binnenkomt via de aanbieders wordt vooral besteed aan PR. En met name de ontwikkeling en de bekendheid van de website. Verder wordt er geld besteed om lezingen en festivals en andere activiteiten op het gebied van bewustwording in Zutphen mogelijk te kunnen maken. Op deze manier verrichten we ook gezamenlijke (lokale, regionale en landelijke) PR voor alle bij bZiZ aangesloten aanbieders.

We danken alle aanwezigen voor deze plezierige en ontspannen ontmoeting.

Meer weten over de klankmanifestatie:www.anamcarahuisvanzijn.nl
Meer over de BouwEenheid: www.debouweenheid.nl
Meer over de activiteiten van Eric van Grootel: www.impakt.nl
Meer aanbod in Zutphen: www.bewustzijninzutphen.nl