Taalkracht als medicijn

Evert-Jan Poorterman heeft tijdens de netwerkbijeenkomst van 11 november vertelt over de rol van taal in ons dagelijks leven. Hij zegt hierover:

 

“De ontdekking van de oertaal, die ik het Kwando noem (de Oertaal der

Menschen) heeft mij spelenderwijs gevoerd naar diepere inzichten en het

besef dat spreken gelijk staat aan scheppen.

 

Evert-Jan heeft zich door verschillende boeken en mensen laten inspirereren op zijn ondekkingstocht naar de oertaal.

Aanvankelijk heeft hij twee jaren doorgebracht met het opschrijven van Soemerische, Akkadische en Babylonische woorden, begrippen en eigennamen, met daarbij de wetenschappelijke betekenis of de algemeen aanvaarde uitleg. 

 

Hij schreef kaartje na kaartje vol en begon te spelen met zijn ontdekking: woorden verklaren en namen te duiden. Daar is hij geruime tijd mee bezig geweest totdat hij ook zelf  'taalkrachtwoorden' ging maken, die werken als mantra's. Deze noemt Evert-Jan steunnamen.

 

Het werd uitermate boeiend toen Evert-Jan de verborgen betekenis in de namen van de deelnemers volgens zijn systeem ging duiden. Mede daardoor ontstond een uitwisseling over wat een naam met je kan doen en waarom het voor sommige mensen van belang is om een andere naam te kiezen. Een nieuwe naam die beter voelt (een andere betekenis heeft) maar ook een meer versterkende werking heeft op je zelf dan  de oude naam. En ook werd verstaanbaar waarom een nieuwe naam soms op veel weerstand van de omgeving kan stuiten.

 

Meer over Evert-Jan Poorterman kun je vinden via http://www.terugnaardesterren.com/Lezingen-overzicht-en-uitleg-Evert-Jan-Poorterman.html.