Een kort verslag van de lezing van Wilka Zelders door Sander
 
wilka zelders
Na een welkomstwoord door Dorien Bogerd over de uitleg van de avonden was het woord aan Wilka.
Wilka begon met een korte introductie over haarzelf waarin ze uitlegde hoe ze van het tekenen van de beelden die ze ziet, overstapte op het uitwerken via de computer. Een groot voordeel hiervan is dat dit laatste veel dichter bij de vorm van haar beelden komt door de mogelijkheid van een 3D-weergave.
Wilka vertelde dat ze een lezing ziet als een eenheid met een begin-midden-eind. We begonnen daarom met een gezamenlijke meditatie om een coherent energieveld neer te zetten waarin de lezing kan plaatsvinden. Dus nog voor het eigenlijke verhaal was dit al de eerste ervaringsgerichte oefening om voelen hoe je, door middel van meditatie en gezamenlijk afstemmen op hetzelfde, je  een coherent energieveld creëert.
 Na een korte introductie over de heilige geometrische lichamen, die in vorige lezingen al uitgebreid waren behandeld, vertelde Wilka dat zij energie ‘ziet’ via haar derde oog. Door middel van het afstemmen op iets/iemand/muziek kan zij deze beelden zien. Ze noemt deze beelden hologrammen ofwel energetische blauwdrukken. Het zijn vormen waar heilige geometrie in voorkomt maar niet zo helder als bij andere dingen als graancirkels. Holografische blauwdrukken zijn, net zo als wij, in het hier en nu en zijn dus ook in beweging en onderhevig aan verandering. Net als een ontmoeting tussen twee personen die elke keer weer anders is. De hologrammen zijn zichtbare velden waarbij zich in ieder deeltje het geheel bevindt. Als Wilka deze beelden ziet bewegen ze ook en worden groter en kleiner, als een pulsatie. Hierna presenteerde ze ons twee series, één met beelden van hologrammen (met muziek) en daarna een serie met ‘natuur’ hologrammen.
Na de pauze was er een vragenronde. Één van de vragen was hoe Wilka de beelden precies op de computer kan zetten. Wilka vertelde dat ze zich eerst afstemt op het thema, dan via haar derde oog een dementie binnengaat, waarbij ze om begeleiding vraagt. Op een gegeven moment wordt er een hologram zichtbaar en die schetst ze op een papier. Later als ze achter de computer gaat werken dan  is de schets op het papier de richtlijn; als ze zich daarop afstemt ziet ze het hologram weer voor zich - ze zit er als het ware ‘in’. Verder, zei ze, moet het ook goed voelen; als het in mijn buik, hart en derde oog goed voelt, klopt het. Soms gebeurt het dat ik in mijn hoofd schiet en het ga denken. Dan klopt het niet meer en gaat het ontwerp in de prullenbak.
Na de vragenronde kregen we nog een hologram van de ‘Deva van lava’ te zien. Om de avond af te ronden vroeg Wilka ons om een keer de ogen te sluiten voor een meditatie en na een dankwoord was de avond afgelopen.