Een gezamenlijke impuls die groeiende is.

Er is een periode geweest van individualisatie; waarin het belangrijk was dat iedereen zijn eigen “toko”-in de breedste zin van het woord- op orde bracht. Nu ontstaat er een nieuwe periode van weer tezamen, gezamenlijkheid, gezamenlijk manifesteren.

Onze info en netwerkbijeenkomsten bieden waardevolle ontmoetingsmomenten om het terrein van gezamenlijkheid te verkennen voor aanbieders van initiatieven op het gebied van bewustwording.

Degenen die de bijeenkomsten bezoeken maken onder meer de wens kenbaar naar uitwisseling, weten wat anderen doen, weten naar wie ze kunnen doorverwijzen, samen bundelen van energie, gezamenlijkheid in het werven van klanten, positioneren naast het zgn. “reguliere circuit”….

samen
Samen een netwerk

uitwisseling
Uitwisselen in kleine groepjes

informeren
Elkaar informeren

aandacht aandachttwee
Aandacht voor elkaar

plezierig
Plezierige gesprekken

Ontdek     Ontmoet     Verbind    Ontwikkel