It's as simple as that . . .  , verslag van een van de vele presentaties  van Ir. Mehran Keshein in Nederland

keshe
Wanneer we één simpel aspect in de natuurkunde zouden begrijpen, dan zouden we dat overal in kunnen toepassen. Zowel op het vlak van energievoorziening en op medisch terrein, als ook in de ruimtevaart. En over dát ene bijzondere aspect ging de lezing van Mehran Keshe.

Het gaat er om dingen weer op een rijtje te zetten, maar dan niet volgens richtlijnen zoals universiteiten en 'gevestigde' wetenschappelijke opvattingen ons voorhouden, maar méér in overeenstemming met een andere, de echte werkelijkheid.  Kijk hoe simpel in het universum uit één en dezelfde bron een systeem van twee magnetische velden gecreëerd wordt, namelijk graviteit en zwaartekracht.  Heel simpel, door subtiele interactie tussen magnetische velden.

Inderdaad heel simpel  . . . of toch niet ?  Het moet gezegd,  het was een aanslag op de verstandelijke vermogens van het geïnteresseerde publiek.

De uitgebreide theorie en de bijzonder gedreven uitleg van Dhr. Keshe is uitermate boeiend, maar wat er in feite bij velen van is blijven hangen, is het gevoel, of liever de overtuiging dat hij de wereld iets te bieden heeft waarvan wij de consequenties bij lange na niet kunnen overzien. Het grote probleem daarbij is dat zijn theorieën en daarmee de inzichten in hetgeen op korte termijn realiseerbaar is zéér ingrijpend zijn. Slechts langs de weg van geleidelijkheid, openheid en transparantie zullen zijn ideeën gerealiseerd kunnen worden.

Iedereen die beweert, dat hij bijvoorbeeld iets begrijpt van antigraviteit, heeft niet begrepen hoe het systeem van creatie werkt. Telkens wanneer twee magnetische velden elkaar beïnvloeden gebeurt er iets in de verschillende lagen van deze magnetische velden.  Het menselijk lichaam is eigenlijk ook een universum op zich, waarin cellen met elkaar communiceren en iedere cel zijn eigen functie heeft, vergelijkbaar met de interactie tussen de aarde en de zon. Door interactie van magnetische velden komt in dat geval 'licht' vrij. Wie heeft er ooit bij stilgestaan waar licht vandaan komt ?

Ook in dat kleine andere universum, in onze eigen lichaamscellen, is een electron vergelijkbaar met de maan en het proton met de zon. Op celniveau treden veranderingen op in het plasma van de cel als gevolg van de interactie tussen electron en proton, waardoor het plasma verandert.  De 'simpele' interactie tussen magnetische velden veroorzaakt veranderingen in onze lichaamscellen en op die manier kunnen we ze hun initiële functie weer teruggeven. Te denken valt in dat verband aan comapatiënten, die met ongekend succes op zijn behandeling reageren.

Ook is het dan mogelijk om de verschijningsvorm van stoffen te veranderen. Zo toonde hij vloeibaar gas in een reageerbuisje, 'simpel' door een subtiele interactie tussen magnetische velden te bewerkstelligen. We hoeven het lichaam slechts te leren hoe dit te doen . . . en daarbij niet vergeten, dat wat het lichaam nodig heeft voor 80 % uit onze 'environment' komt en slechts voor 20 % uit voedsel.

Zijn afsluitende woorden "I am not a genius" vonden, heel begrijpelijk, weinig instemming. De vindingen van Ir. Mehran Keshe zullen de wereld ingrijpend gaan veranderen.

Onderstaande is overgenomen van een nog te geven lezing in Enschede op vrijdag 11 mei 2012

Revolutionaire Medische Inzichten binnen uw bereik

Mehran Keshe, nucleair fysicus, deelt zijn revolutionaire technologische ontdekkingen in het opnieuw correct programmeren van het lichaam bij chronische ziekten.mr. Mehra Keshe

Als onderzoeker van wereldformaat brengt hij plasmatechnologie binnen handbereik van de gewone burger. Hij heeft zijn kennis en ervaring weten om te zetten in nieuwe oplossing gerichte revolutionaire technieken. Deze Keshe-technologie is ook inzetbaar in geval van ziekten als MS, Fibromyalgie, ALS, Kanker en celvernieuwing, Epilepsie, Coma, Parkinson, COPD (longziekten) en andere ziektes.

Door middel van Water-, Zuurstofgebruik en nog andere systemen kunnen ziekten en of klachten verdwijnen. Daarom is het bloedtestformulier en onderzoek van cruciaal belang.

  • De Keshe foundation heeft een programma opgezet om systemen te ontwikkelen en te produceren voor het herstel van alle kwalen door middel van een gemeenschappelijk systeem; een systeem dat op een vergelijkbare manier werkt als de werking van het menselijk lichaam. Zodra een aandoening gediagnosticeerd wordt kunnen deze systemen het lichaam van de mens stimuleren om de ziekte of beschadigde lichaamscellen en organen in hun gezonde staat terug te brengen. In plaats van de huidige techniek en medicatie te gebruiken, waarbij allerlei bijwerkingen optreden, wordt hier dus het lichaam aangezet om terug naar zijn originele staat te gaan.
  • Dit gebeurt o.a. door water te drinken of lucht te ademen die door deze systemen heen stromen. Water en lucht worden hier gebruikt als vervoermedium van plasma magnetische (nucleaire) informatie die processen in het lichaam op gang brengen waardoor de evolutie van deze ziekten en andere kwalen omgekeerd kan worden en het lichaam terug naar zijn initiële staat brengt. Testen bij vele vrijwilligers hebben duidelijk aangetoond dat tot op heden geen enkel neveneffect of mislukking werd vastgesteld. De reguliere geneeskunde heeft tot op heden geen werkelijke oplossing voor de hierboven genoemde ziekten.
  • In België is vanaf 26 november 2011 de ‘Keshe plasma therapy’ erkend als een nieuwe vorm van ‘bio-energetische therapie’ door Naturopathica. Naturopatica is een officieel erkende beroepsvereniging voor natuurgenezers in België.keshefoundation.com/nl/applications/licensing/206-naturopathica-certificate-of-acceptance
  • http://www.keshefoundation.com/nl/events

De met powerpoint ondersteunende Engelse presentatie zal gaan over de medische ontwikkelingen en oplossingen.

In de pauze zal Mehran Keshe zijn boeken signeren.
Na de pauze is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Locatie: Stroinksbleekweg 18, 7523 ZK Enschede.
Zaal: Open: 18.30 uur. Aanvang: 19:30 uur. Einde: 23:00 uur.
Entree: € 20,- p.p. incl. koffie, thee en water.
Aan de Zaal: € 25,00 p.p. incl. koffie, thee en water.

Dit bedrag overmaken vóór 10 mei 2012 op rek. ABN AMRO bank 46 10 85 941 t.n.v. GezondeShop o.v.v. Keshe