Ontdek, ontmoet, verbind, ontwikkel, initiëren we graag als bestuur. We bewandelen de weg van organische groei; van laten ontstaan, in beweging blijven en afstemmen op dat wat nodig is.

In 2007 werd de stichting bewust Zijn in Zutphen opgericht en daarmee de vereniging Platform bewust Zijn in Zutphen opgeheven. Als Stichting zijn we geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08162556. Bij de belastingdienst zijn we aangemerkt als een ANBI; een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn bij de belasting.
 

De bestuursleden

Jessica Braunius, voorzitter

voorzitter AT bewustzijninzutphen DOT nl
 

 

Edith de Beer bewustzijninnederland AT gmail DOT com
   

 

Raad van inspiratie

Marlies Pastoor
Inge Schulze

Raad van advies

Het bestuur wordt op afstand ondersteund door een raad van advies;
Siddhi Tetteroo
Haije Bonga, notaris
Henk Smit, directeur/inspirator van de Driekant
Paula Wieggers, interim manager

Werkgroepen

Zelfstandig functionerende werkgroepen organiseren namens de stichting activiteiten.
Wil je met ons in gesprek over jouw initiatieven?
Mail dan naar:  werkgroepen AT bewustzijninzutphen DOT nl

Vrijwilligers

Bij meerdere activiteiten die we organiseren vragen we de hulp van vrijwilligers. Wil je af en toe meehelpen?  Mail dan naar:  werkgroepen AT bewustzijninzutphen DOT nl

Ondersteunende diensten

Onze website is samengesteld door Erwin Bot; www.zzpstudio.nl
Ons drukwerk wordt verzorgd door Marcel Janssen; www.praktijkwerk.nl

Financiën

We zijn een Stichting zonder winstoogmerk. De bestuurs- en raadsleden doen het stichtingswerk geheel vrijwillig. Er staat geen verdienste of andere financiële tegemoetkoming tegenover.

De stichting krijgt donaties, incidentele subsidies. Deze komen ten goede aan de diverse activiteiten, projecten, innovaties die bijdragen aan de collectiviteit van bewustzijn. De Stichting stelt jaarlijks een financieel verslag om de activiteiten en financiën te verantwoorden. Deze worden geplaatst op deze website.

Wil je overleggen op welke manier je een van onze activiteiten kunt sponsoren of als je een idee hebt waar je ondersteuning (financieel) voor nodig hebt?
Mail dan naar: secretaris AT bewustzijninzutphen DOT nl

 

Terugblikken:

Vooruitblikken:

 

ontdek ontmoet verbind ontwikkel