Terugblikken Inspiratiemoment: 'Waar gaan we samen heen en wat kan ik doen'

Op 2 februari zijn er onder de faciliterende leiding van Ronald Heusschen presentaties geweest door An Elise Albers en Jeroen Hendrikse. Met de 4 vragen van Byron Katie demonstreerde An Elise aan de hand van een eigen oordeel, hard werken, dat ter plekke omhoog borrelde waarom het zo belangrijk is om je oordelen te onderzoeken naar jezelf en naar anderen.
Over ruimte, paradox en persoonlijke groei, met Jeroen Hendrikse die een deel van zijn werkwijze liet ervaren aan de hand van twee vragen die betrekking hadden op de boven- en onderstroom in een ieder. Met een lied van Trijntje van Oosterhout van "Ken je mij" illustreerde hij zijn ingebrachte thema. In dat liedje komen drie vragen aan bod: Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Er waren geinspireerde optredens van Eric van Grootel, Liesbeth Niesten en Joep Evers. Ook was was er gelegenheid om een fototentoonstelling te bekijken van Betty van Engelen. 
Tot slot was er uitgebreid gelegenheid om met elkaar in wisselwerking te zijn. Het was fijn om elkaar in een nieuwe vorm te ont-moeten.
 
Het inspiratiemoment 'Waar gaan we samen heen en wat kan ik doen" heeft een antwoord opgeleverd.
Het draait om verbinding naar jezelf en je verbonden voelen naar mensen om je heen. Oordelen maken dat je de verbinding niet meer kan ervaren omdat het denken er tussen zit. En ja het was een inspirerende middag. Een pracht start in deze nieuwe face van Stichting Bewustzijn in Zutphen, de Fontein.